tel: 02 741 13 53
gsm: 041 815 985
fax: 02 741 13 54


Problem pri odkrivanju starih strešnih kritin, ki vsebujejo azbest, nas je vzpodbudilo, da smo se usposobili za varno delo pri odstranjevanju azbestnih kritin in si pridobili okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest. Pri delu z azbestnimi kritinami varujemo zdravje zaposlenih in skrbimo, da ne onasnežujemo okolja.  © 2010 krovstvo-dk.si
mbtl: 041 815 985 | tel: 02/741 13 53 | e-mail: info@krovstvo-dk.si